't Schuivertje

Geenhoven verzorgt ook een eigen clubblad, hierin kunnen ook diverse advertenties worden geplaatst, contact hiervoor kan worden opgenomen met Theo Tuit (penningmeester).
Het "Schuivertje" verschijnt eenmaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Redactie "Schuivertje":
Mark van Schadewijk
Hoofd en eindredactie
Ed Roosen
Ed's Corner en interviews

Inleveren copy:
Copy-bus in de speelzaal, of op het redactieadres:
De Smelen 3, 5553 CT Valkenswaard
Tel. 2046685, fax 2019875
E-mail: vanschadewijk@onsmail.nl

Steun TTV GEENHOVEN!

Steun TTV Geenhoven

  • Piet Bosmans
  • Design Studio Bob
  • Mota Stucadoor
  • Geenhoven